Zhu, Yinxuan

Yinxuan Zhu

Graduate Research Associate, Electrical and Computer Engineering
PhD Student, Electrical and Computer Engineering
Dreese Laboratories2015 Neil Ave Columbus, OH 43210-1210